Naše konanie v súvislosti s ochorením COVID-19 a vplyv na dodávky

11. december 2020

Pri narastajúcom počte prípadov COVID-19 po celom svete naďalej zachovávame miestne postupy a predpisy pre zabezpečenie zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov. Väčšine zamestnancov sa odporúča pracovať z domu a stretnutia sa podľa možnosti uskutočňujú ako vzdialené.

Okrem toho naďalej monitorujeme a optimalizujeme náš zásobovací reťazec s cieľom zmierniť pokračujúce výzvy a doposiaľ sme nezaznamenali žiadne pozorovateľné narušenia dodávok alebo výpadky zásob ako dôsledok pandémie.

Dozvedieť viac

19. máj 2020

Pokračujeme  v podrobnom monitorovaní situácie ohľadom COVID-19 a môžeme potvrdiť, že v súvislosti s dodávaním našich testovacích prúžkov a glukomerov nemáme žiadne problémy. Opatrenia, ktoré prijímame na zachovanie zdravia a bezpečnosti, zostávajú nezmenené od nášho pôvodného vyhlásenia z 19. marca 2020.

19. marca 2020

V skupine PHC a Ascensia Diabetes Care je zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov, zamestnancov a pacientov, ktorým slúžime, na prvom mieste.

Nepretržite sledujeme vplyv šírenia ochorenia COVID-19 na celý svet a prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme ochránili našich zamestnancov a minimalizovali vplyv na ľudí, ktorí závisia od našich produktov a služieb.

K dnešnému dňu neregistrujeme v dôsledku ochorenia COVID-19 žiadny výrazný vplyv na dodávky našich testovacích prúžkov a glukomerov ani neočakávame žiadne krátkodobé problémy týkajúce sa dodávky týchto produktov.

Napriek tomu začíname pociťovať problémy s prepravou najmä pre zvýšené kontroly pre cestné zásielky na hraniciach a nižší počet komerčných letov, čo ovplyvňuje aj nákladnú leteckú dopravu. Aj keď tieto okolnosti našu schopnosť dodávať produkty neovplyvňujú priamo, môžu ovplyvniť dodávky na niektoré trhy podľa toho, ako dlho budú tieto obmedzenia platiť.

Pripravili sme však presné plány pre kontinuitu podnikania, aby sme mohli riadiť celosvetové dodávky, a úzko spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme zaručili, že dokážeme udržiavať výrobu a dodávať naše testovacie prúžky a glukomery do všetkých krajín.

Naše produkty sa vyrábajú v Japonsku a Indonézii, kde je zatiaľ celá výroba bez omeškaní. Zariadenia na balenie a distribúciu našich produktov, ktoré spravuje externý predajca, sa nachádzajú v Poľsku a USA a fungujú bez obmedzení. Aj naďalej budeme pravidelne sledovať situáciu s ochorením COVID-19 a akýkoľvek vplyv, ktorý môže mať na náš dodávateľský reťazec.

Ide o veľmi dynamickú situáciu a od úradov pravidelne dostávame nové informácie a usmernenia, ktoré na našich jednotlivých trhoch podľa potreby zavádzame. Túto situáciu budeme pravidelne posudzovať, aby sme určili ďalšie kroky, ktoré musíme prijať, a všetky revidované informácie zverejníme na našej webovej lokalite www.diabetes.ascensia.sk. Sledujte preto ďalšiu komunikáciu našich tímov v súvislosti s touto záležitosťou na našej webovej lokalite.

Kúpiť