CONTOUR®PLUS ONE

Glukomer CONTOUR®PLUS ONE ponúka bezproblémové pripojenie k aplikácii CONTOUR®DIABETES na zaznamenávanie všetkých hodnôt glykémie.

Vlastnosti produktu

  • Jednoduché & intuitívne
  • Funkcia smartLIGHT® umožňuje jednoduchšie pochopenie výsledkov meraní hladín glukózy v krvi1
  • Vysoká presnosť2
  • Šetrí testovacie prúžky vďaka technológii odberu vzoriek Second-Chance®
  • Pripája sa k bezplatnej aplikácii CONTOUR®DIABETES

Prečo si vybrať CONTOUR®PLUS ONE?

Easy to use. Fast results.

Jednoduché použitie. Rýchle výsledky.

Rýchle nastavenie a jednoduché použitie. Výsledky získate do 5 sekúnd. Pre pacientov, ktorí chcú jednoducho použiteľný glukomer, ktorý sa bez problémov pripojí k ich smartfónu, aby im pomáhal zvládať diabetes moderným spôsobom.

Discover smartLIGHT

Objavte funkciu smartLIGHT® pre jednoduchšie pochopenie hladín glukózy v krvi1

Jedinečná funkcia smartLIGHT® umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie interpretovať namerané hodnoty glukózy v krvi pomocou farebných svetiel, ktoré jasne identifikujú, či je nameraná hodnota nad, v rámci alebo pod vaším cieľovým rozsahom.

Highly Accurate

Vysoká presnosť2

Systém CONTOUR®PLUS ONE presahuje minimálne požiadavky na presnosť podľa normy ISO 15197:2013.* 2,3

Second-Chance Sampling

Šetrí prúžky vďaka technológii odberu vzoriek Second-Chance®

Odber vzoriek Second-Chance® umožňuje opätovné nanesenie väčššieho množstva vzorky krvi na rovnaký testovací prúžok, keď prvá vzorka nebola dostatočná1, vďaka čomu miniete menej prúžkov.4

CONTOUR DIABETES app

Pripája sa k bezplatnej aplikácii CONTOUR®DIABETES

Na podporu selfmanažmentu diabetu je k dispozíci bezplatná aplikácia CONTOUR®DIABETES, ktorá pomáha získať prehľad o výsledkoch a porozumieť im.

Jednoduché použitie: Automaticky sa synchronizuje s glukomerom a načíta všetky zistené hodnoty glukózy v krvi do elektronického denníka.

Jednoduché na pochopenie: Funkcia Moje charakteristické vzory pomáha identifikovať vývojové trendy vo výsledkoch glukózy v krvi a zobrazuje upozornenia na možné príčiny.

Jednoduché zdieľanie: Zostava denníka glukózy v krvi môže byť odoslaná pred prehliadkou u odborného zdravotníckeho pracovníka alebo môže byť zdieľaná počas prehliadky.

Aplikácia CONTOUR®DIABETES uplatňuje primerané záruky na zabezpečenie ochrany osobných údajov a v súlade s platnými zákonmi.

Skontrolujte, či je operačný systém vášho smartfónu kompatibilný.

Návod na použitie*

Od mimoriadne presného1 výsledku vás delia len 3 kroky.

Krok 1

Vložte testovací prúžok tak, aby šedý hranatý koniec smeroval ku glukomeru (tým sa glukomer automaticky zapne).

Krok 2

Do testovacieho prúžku ihneď pridajte krv.

Krok 3

Zobrazí sa váš výsledok (po tom, čo je označený ako nalačno, pred / po jedle alebo bez označenia).

Inštruktážne video

Používajte s príslušenstvom

CONTOUR®PLUS testovacie prúžky, balenie s 50 ks testovacích prúžkov

CONTOUR®DIABETES aplikácia na iOS alebo Android smartfón alebo tablet**

MICROLET®NEXT odberové zariadenie s MICROLET® lancetami

Kontaktujte nás

Chceli by ste sa dozvedieť viac o niektorom z našich produktov? Neváhajte nás kontaktovať.

Používateľská príručka

pdf-svgrepo-com.svgCONTOUR®PLUS ONE

*95 % nameraných hodnôt glukózy sa musí nachádzať v rozsahu ±0,83 mmol/l (±15 mg/dl) priemerných hodnôt nameraných pri referenčnom postupe merania s koncentráciou glukózy <5,55 mmol/l (<100 mg/dl) alebo v rozsahu ±15 % pri koncentrácii glukózy ≥5,55 mmol/l (≥100 mg/dl). 99 % jednotlivých nameraných hodnôt glukózy musí spadať do zón A a B Consensus Error Grid (CEG) pre diabetes 1. typu.3

**Na kompatibilnom zaiadení Android alebo iOS. Zoznam kompatibilných zaiadení nájdete na webových stránkach compatibility.contourone.com

1. CONTOUR®PLUS ONE BGMS User Guide Rev 09/17.
2. Bailey TS. J Diabetes Sci Technol 2017 Jul;11(4):736-743.
3. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems - requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2013.
4. Richardson JM et al. Clinical Relevance of Reapplication of Blood Samples During Blood Glucose Testing. Poster presented at the 20th Annual Diabetes Technology Meeting (DTM); November 12-14, 2020.

Kúpiť