Image: ARROW DOWN

CONTOUR®PLUS ELITE
systém na monitorovanie hladiny glukózy v krvi

© Copyright 2020. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všetky práva vyhradené.
AAscensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Smartlight, Second-Chance (Druhá šanca) a logo odberu vzoriek Second-Chance sampling (Druhá šanca) sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. a Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov a slúžia len na informačné účely. Z ich použitia nevyplýva ani sa neodvodzuje žiadny vzťah alebo súhlas.
Dátum prípravy: december 2020. Kód: G.DC.12.2020. PP-CPLUS_ELT-GBL-0012

Kúpiť