Image: ARROW DOWN

Starostlivosť o seba

>>VZDELÁVANIE PRE DIABETIKOV

Starostlivosť o seba
Vy a Váš podporný tím

Emócie
U ľudí s diabetom je bežné, že prežijú širokú škálu pocitov od zlosti, odmietnutia až k pocitu beznádeje. Je dôležité si uvedomiť, že tieto pocity sú normálne a sú súčasťou Vašej schopnosti vyrovnať sa s diagnózou diabetu alebo s rozvojom komplikácií. Tieto pocity môžu prichádzať a odchádzať. Pokiaľ cítite, že sa nemôžete vyrovnať s pocitmi, alebo Vás dostanú do stavu, že sa nebudete môcť starať o svoj diabetes, je dôležité, aby Vám bola poskytnutá pomoc. Veľa ľudí trpiacich diabetom má skúsenosti s depresiou, ktorá môže byť liečená takým spôsobom, že im nebráni v bežnom zvládaní diabetu.

Podpora

Vaša rodina a priatelia
Každý, kto Vás bude podporovať, je súčasťou Vášho tímu. Nechajte svojich priateľov a rodinu, nech Vám pomôžu dobre sa o seba starať. Je vhodné mať niektorého člena rodiny, ktorý s Vami bude navštevovať vzdelávacie kurzy týkajúce sa diabetu. Nebudú to pre Vás len druhé oči a uši, ale budete mať niekoho, kto Vám pomôže porozumieť všetkým aspektom Vášho plánu, ako zvládnuť diabetes.

Váš tím profesionálov
Niekedy si v snahe o zvládanie diabetu môžete pripadať osamelý. Ale nie ste sami. Existuje množstvo zdravotníckych profesionálov, ktorí môžu byť súčasťou Vášho tímu, aby Vám pomohli zvládať diabetes a uchovať si zdravie. Pamätajte si, VY ste najdôležitejšia súčasť Vášho diabetologického tímu, ale nie ste sami.

Nemusíte byť vždy schopný zapojiť všetkých členov tímu, ale je užitočné pochopiť, aké informácie, podporu a starostlivosť Vám môže každý z nich poskytnúť. Rôzni zdravotnícki odborníci Vám môžu pomôcť dozvedieť sa o diabete a poradiť, ako sa o seba dobre starať. Práca so zdravotníckymi odborníkmi má dva uhly pohľadu: po prvé potrebujú, aby ste ich informovali, ako sa veci majú (ako všetko funguje) a po druhé, keď potrebujete pomoc. Vy ste kľúčovým členom tímu.

Diabetologická edukačná sestra
Je zdravotnícky profesionál, ktorý Vás učí o každodennej starostlivosti o diabete. Edukačná sestra Vás môže poučiť o nasledujúcom:

 • Zdravé stravovanie
 • Aktivita
 • Sledovanie hladiny glukózy v krvi
 • Užívanie liekov
 • Riešenie problémov
 • Zdravé zvládanie diabetu
 • Zníženie rizík komplikácií
 • A mnohé ďalšie

Je dobré opýtať sa diabetologickej edukačnej sestry, aké kurzy máte absolvovať. Môže byť užitočné absolvovať nejaký druh diabetologického kurzu každý rok, pretože diabetologická starostlivosť sa neustále mení.

Diétna sestra
Je expert na potraviny a výživu. Diétna sestra Vám pomôže nájsť jedálniček, ktorý Vám bude vyhovovať. Diétna sestra Vás môže naučiť ako:

 • Zostaviť jedálniček
 • Používať jedálniček
 • Čítať etikety na potravinách/zloženie
 • Nakupovať potraviny
 • Vyberať zdravšie jedlá, keď jete mimo domov
 • Nájsť vhodnú kuchársku knihu (knihu receptov), ktorá bude vyhovovať Vašim potrebám
 • Zmeniť recepty, ktoré máte radi a pretvoriť ich tak, aby boli pre Vás vhodnejšie
 • A mnohé ďalšie

Je dobré stretávať sa s diétnou sestrou každých 6 mesiacov alebo v okamihu, kedy máte akékoľvek problémy či dotazy.

Lekár, ošetrovateľ alebo praktická (všeobecná) sestra

Lekár, ošetrovateľ alebo praktická sestra sa budú starať o Vaše celkové zdravie, rovnako ako o Váš plán, ako zvládať diabetes. Okrem obvodného lekára, ktorý Vám poskytuje základnú starostlivosť, chce veľa ľudí navštevovať špecialistu, ktorý sa nazýva endokrinológ alebo diabetológ. Váš doktor s Vami bude hovoriť o:

 • Vašom liečebnom pláne a cieľoch
 • Potrebe vzdelávania
 • Laboratórnych testoch a výsledkoch
 • Otázkach Vášho celkového zdravia
 • Liekoch

Farmaceut
Je expert na lieky a na to, ako ktoré tieto lieky môžu ovplyvniť Vaše telo. Farmaceut Vás môže poučiť o nasledujúcom:

 • Systéme monitorovania glukózy v krvi
 • Aké testovacie prúžky sú vhodné do Vášho systému monitorovania glukózy v krvi
 • Či môžete užívať Vaše lieky spolu s jedlom alebo nie
 • Na aké vedľajšie účinky dávať pozor
 • Aké ďalšie lieky nemusia byť kompatibilné s Vašimi liekmi na diabetes
 • Ako uchovávať lieky
 • Aké voľne predajné lieky sú pre Vás najlepšie

Je maximálne vhodné nakupovať všetky Vaše lieky u toho istého lekárnika, a ubezpečiť sa, že všetci členovia Vášho tímu poznajú všetky lieky, ktoré užívate, a to predpísané, ako aj voľne predajné. Toto sa týka tiež ďalších prípravkov, akými sú vitamíny a bylinné doplnky.

Lekár na choroby nôh
Je vyškolený, aby sa staral o problémy nôh a chodidiel. Lekár na choroby nôh (tzv. podológ) Vám môže pomôcť naučiť sa starať o nohy a je najlepšou osobou pre liečbu všetkých Vašich problémov s nohami. Podiatrista s Vami bude hovoriť o tom:

 • Ako sa denne starať o svoje nohy
 • Ako sa starať o svoje chodidlá a nohy
 • O problémoch s tým spojených a ako im predchádzať

Ako často sa mám stretávať so svojim tímom?
Svojho lekárnika uvidíte takmer tak často, ako budete navštevovať lekáreň a keď tam budete, môžete sa ho pýtať na množstvo otázok. Budete sa pravdepodobne tiež potrebovať stretnúť s ostatnými členmi tímu. Spýtajte sa každého z nich, ako často ho máte navštíviť. Čo najlepšie využiť všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je kľúčové preto, aby Váš plán zvládania diabetu bol čo najúčinnejší.

>>VZDELÁVÁNIE PRE DIABETIKOV

Vzdelávanie pre diabetikov

Ľudom trpiacim diabetom je odporúčané vzdelávanie o diabete, pričom zostáva podstatná aktualizácia informácií. Porozprávajte sa so svojim zdravotníckym tímom o Vašich potrebách týkajúcich sa diabetologického vzdelávania. Množstvo nemocníc a kliník alebo lekárskych ordinácií má vzdelávací program pre diabetikov. Medzi užitočné zdroje pre hľadanie vzdelávacích programov týkajúcich sa diabetu patrí:

 • Americká diabetologická asociácia (American Diabetes Association - ADA)
 • Európska asociácia pre štúdium diabetu (European Association for the Study of Diabetes - EASD)
 • Americká asociácia diabetologických edukátorov (American Association of Diabetes Educators - AADE)
 • Federácia európskych sestier v diabetológii (The Federation of European Nurses in Diabetes - FEND)
 • Japonská akadémia pre diabetologické vzdelávanie a ošetrovateľstvo (Japan Academy of Diabetes Education Nursing - JADEN)
 • Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Webové stránky diabetologickej asociácie Vašej krajiny

Samostatné zvládanie diabetu Vám pomôže optimalizovať kontrolu hladiny glukózy v krvi, predchádzať komplikáciám a maximalizovať kvalitu života s diabetom. Diabetologické edukačné sestry poskytujú informácie o každodenných aspektoch diabetologickej starostlivosti, napr. ako aplikovať lieky (zahŕňajúce inzulín), kontrolovať hladinu glukózy v krvi, rozpoznať symptómy hypoglykémie alebo hyperglykémie a ako prispôsobiť liečbu, keď ste chorý. Diabetologické edukačné sestry by mali tiež riešiť psychosociálne problémy, pretože emočná a psychická vyrovnanosť zlepšuje výsledky liečby diabetu.

Kúpiť