Image: ARROW DOWN

Testovanie diabetu

>> TESTOVANIE KETÓNOV

Testovanie diabetu

Testovanie hladiny glukózy v krvi

Úvod
Starajte sa o svoj diabetes a svoje zdravie, je dôležité udržať Vašu hladinu glukózy v krvi v rovnováhe. Najdôležitejšie je a najviac Vám pomôže si pravidelne monitorovať hladinu glukózy v krvi. Niekedy sa cítite dobre, ale len test glukózy v krvi Vám môže určiť, či je Vaša hladina glukózy v krvi v norme.

Niektorí ľudia majú pocit, že vlastná kontrola môže byť nepríjemná, nepohodlná, dokonca obťažujúca, ale testovanie Vám umožní zistiť, či Vám Váš jedálniček, lieky a aktivita prospievajú. Sebamonitorovanie je znalosť a znalosť je sila. Väčšie znalosti o hladine Vašej glukózy v krvi umožní Vám aj Vášmu zdravotníckemu tímu lepšie rozhodovanie pri stanovovaní celkového plánu liečby diabetu.

Ako mi môžu pomôcť krvné testy zo dňa na deň?
Výskumy ukazujú, že udržanie hladiny glukózy v krvi v prijateľnom rozmedzí pomáha chrániť pred komplikáciami spojenými s diabetom. Môžete znížiť riziko očných problémov, ochorenie obličiek, poškodenie nervov a problémov so srdcom. Keď pochopíte, ako zvládať svoju hladinu glukózy v krvi, môžete sa deň zo dňa cítiť lepšie. Vysoká hladina glukózy v krvi môže spôsobiť pocit ľahostajnosti, smäd a časté močenie. Nízka hladina glukózy v krvi môže vyvolať pocit trasu a potenie, a pretože nízka hladina glukózy v krvi vyžaduje okamžitý zásah, môžu tieto stavy nízkej hladiny glukózy v krvi podstatne narušiť Váš deň.

Ako často mám testovať svoju hladinu glukózy v krvi?
Mnohé štúdie ukázali, že sebamonitorovanie hladiny glukózy v krvi je užitočné pre ľudí trpiacich diabetom 1. typu, rovnako 2. typu. Ako často máte robiť test, závisí na type diabetu, ktorým trpíte a môže sa líšiť človek od človeka. Vy a Váš zdravotnícky tím môžete rozhodnúť o optimálnom testovacom harmonograme.

Kedy mám testovať svoju hladinu glukózy v krvi?
Denná doba, kedy máte robiť test, sa môže líšiť a závisí na Vašom liečebnom pláne. Všeobecne by ste mali testovanie robiť v tú dobu v priebehu dňa, kedy potrebujete poznať svoju hodnotu hladiny glukózy v krvi; buď keď potrebujete posúdiť, ako funguje liečba alebo aký liek si zobrať. Množstvo ľudí robí ráno ako prvú vec to, že spraví kontrolu hladiny glukózy v krvi. Táto informácia Vám povie, ako účinkovali lieky cez noc. Niektorí ľudia užívajú lieky pred jedlom preto, aby sa ich hladina glukózy v krvi udržala pod kontrolou. Ak užívate lieky pred jedlom, môžete si chcieť skontrolovať hladinu glukózy v krvi pred a 2 hodiny po jedle, aby ste videli, ako lieky účinkujú.

Všetko o tom, čo je to postprandiálna (poobedová, po jedle) hladina glukózy v krvi?
Hladina glukózy v krvi rastie dokonca aj u ľudí, ktorí diabetom netrpia. U ľudí s diabetom je po jedle hladina často vyššia ako u ľudí bez diabetu. Hladina glukózy v krvi klesá späť v priebehu niekoľkých nasledujúcich hodín, a to v závislosti na jedle a množstve pohybu po jedle. Často nepremýšľame o tom, koľko času za deň strávime v stave po jedle, ale v skutočnosti ľudia strávia v postprandiálnom stave najmenej polovicu času. Cieľom diabetologického plánu je udržať hladinu glukózy v krvi čo najbližšie norme, ako to je len možné, bez častého výskytu nízkej hladiny glukózy v krvi. Z výskumov vyplýva, že postprandiálna doba významne prispieva k celkovému priemeru hodnoty hladiny glukózy v krvi (merané pomocou A1c).

Prečo je dôležité postprandiálne (po jedle) testovanie ?
V roku 2007 Medzinárodná diabetologická federácia ( International Diabetes Federation) skúmala 4 veľmi dôležité otázky:

 1. Je postprandiálna hyperglykémia (vysoká hladina glukózy v krvi) škodlivá?
 2. Je liečba postprandiálnej hyperglykémie užitočná?
 3. Aké terapie sú účinné pri liečbe glukózy v krvi po jedle?
 4. Aké sú ciele glukózy v krvi po jedle a ako by mali byť hodnotené?

Medzinárodná diabetologická federácia vydala smernice, ktoré sa zameriavajú na všetky tieto otázky vrátane rozsiahleho výskumu a odborných posudkov. Bolo stanovené, že hladina glukózy v krvi po jedle je úzko spojená s komplikáciami sprevádzajúcimi diabetes. Takže v krátkosti, odpoveď na prvú otázku je: Áno, vysoká hladina glukózy v krvi po jedle je škodlivá.

Dve významné štúdie ukazujú, že zlepšená kontrola glukózy v krvi môže znižovať riziko komplikácií spojených s nekontrolovaným diabetom:

 1. The Diabetes Control and Complications Trial (Kontrola diabetu a skúška komplikácií), realizované u ľudí s diabetom 1. typu
 2. The United Kingdom Prospective Diabetes Study (Prospektívna štúdia diabetu v UK) , realizované u ľudí s diabetom 2. Typu

Rad ďalších klinických štúdií tiež podporuje prínos kontroly hladiny glukózy v krvi v priebehu celého dňa. Štúdie ukazujú, že sú dôležité obidve hodnoty, hodnota hladiny glukózy v krvi nalačno rovnako ako po jedle, a že bez zacielenia na glukózu v krvi po jedle nemôže byť dosiahnuté ich stále zodpovedajúcej hodnoty (normy). Čiže v krátkosti, odpoveď na otázku 2 je: Áno, liečba hyperglykémie po jedle je užitočná.

Existuje rad terapií, ktoré sa špecificky zameriavajú na hladinu glukózy v krvi po jedle. Plánovanie jedla, fyzická aktivita a kontrola váhy zostávajú základnými kameňmi liečby diabetu. Výsledky testov po jedle poskytujú dôležité informácie o vplyve Vášho jedálničku a dokonca špecifických potravín na hladinu glukózy v krvi. Niektoré perorálne lieky podávané u ľudí s 2. typom diabetu sú špecificky zamarené na hladinu glukózy po jedle a niektoré typy inzulínu tiež znižujú hladinu glukózy v krvi po jedle.

Aká by mala byť moja hladina glukózy v krvi po jedle?
Medzinárodná diabetologická federácia a ďalšie organizácie definujú normálnu glukózovu toleranciu ako 7,8 mmol/L (<140mg/dL) 2 hodiny po záťaži, spôsobené požitím 75g glukózy. Za cieľovú hodnotu hladiny glukózy po jedle u ľudí s diabetom je niektorými odborníkmi považovaná hodnota len 7,8 mmol/L (140 mg/dL) alebo až do 8 mmol/L (180 mg/dL). Vy a Váš zdravotnícky tím môžete stanoviť optimálne cieľové rozmedzie.

Kedy mám testovať svoju hladinu glukózy v krvi po jedle?
Testovanie v časovom rozmedzí 1 až 4 hodín koreluje s A1c. Napriek tomu je odporúčané 2-hodinové časové rozmedzie, ktoré zodpovedá smerniciam o glukóze, stanoveným väčšinou diabetologických organizácií a lekárskych spoločností. Meranie po 2 hodinách môže byť bezpečnejšie pre ľudí, ktorí sa liečia inzulínom, pretože minimalizuje riziko predávkovania bolus inzulínom pri vysokeh hladine glukózy v krvi.

Ako často mám testovať svoju hladinu glukózy v krvi po jedle?
Sebamonitorovanie hladiny glukózy v krvi umožňuje ľudom získať informácie o plazmatickej glukóze v reálnom čase, a to je pre nich najlepší spôsob, ako pochopiť a porozumieť liečbe diabetu. Testovanie Vám pomáha včas zvoliť liečbu a dosiahnuť a udržiavať hladinu glukózy v krvi blízko normálnych hodnôt a poskytuje spätnú väzbu týkajúcu sa Vašej liečby diabetu. Frekvencie testovania a konkrétne časy testovania môžu byť stanovené Vami a Vašimi lekármi tak, aby Vám pomohli cítiť sa dobre a žít zdravo s diabetom.

Takže v súhrne: testovanie hladiny glukózy v krvi nalačno aj po jedle je dôležité a poskytuje rôzne informácie ohľadne Vašej liečby diabetu. Zavedenie testovania ako pravidelnej činnosti Vám pomôže najlepšie zvládnuť diabetes a zostať zdravými a žiť dobre aj s diabetom.

>> TESTOVANIE KETÓNOV

Testovanie ketónov

Čo sú ketóny?
Ketóny sú typom kyseliny, ktorá je vylučovaná, keď Vaše telo spaľuje tuk, aby získalo energiu (tuk je pre telo zdrojom paliva). Ak je v krvnom riečisku veľmi málo inzulínu, aby pomohol cukru dostať sa do buniek, hľadá telo iné druhy paliva pre spálenie (premenu na energiu). Keď Vaše telo spaľuje uložené tuky, začínajú sa v tele tvoriť ketóny. Ketóny sú z Vášho krvného riečiska vylučované močom. Pokiaľ sa ketóny začnú v krvnom riečisku tvoriť, a pokiaľ sa tam nazhromaždia vo veľmi veľkom množstve, môže to viesť k vážnemu problému nazývanému ketoacidóza.

Kto by mal ketóny testovať?
Nakoľko inzulín pomáha telu najmä využívať cukor ako zdroj energie namiesto tuku, chráni tiež pred hromadením ketónov. Ľudia s 1. typom diabetu vytvárajú ketóny ľahšie ako ľudia s 2. typom diabetu, pretože majú často menej inzulínu vyrobeného ich vlastným telom ako ľudia s 2. typom diabetu. Každý s 1. typom diabetu by mal vedieť a byť inštruovaný svojim zdravotníckym tímom, ako a kedy spraviť test ketónov vo svojom moči (napr. v priebehu ochorenia a v období stresu). Ľudia s 2. typom diabetu majú oveľa menšiu pravdepodobnosť, že budú mať problémy s ketónmi, ale každý, kto trpí diabetom, by mal poznať varovné príznaky a vedieť, kedy spraviť test. Testovanie ketónov je dôležité rovnako ako testovanie hladiny glukózy v krvi. Nájdenie ketónov vo Vašom moči je známkou toho, že je potrebné prijať opatrenie, aby ste sa vyvarovali problémov.

Testovanie ketónov je často odporúčané ľuďom s 1. typom alebo 2. typom diabetu, u žien, ktoré otehotneli a ktoré trpia gestačným diabetom.

Kedy mám testovať svoj moč na prítomnosť ketónov?

Váš zdravotnícky tím Vám povie, kedy máte spraviť test na prítomnosť ketónov. Je vhodné urobiť test vtedy, keď:

 • Vaša hladina glukózy v krvi je 13,9 mmol/L (250 mg/dL) alebo vyššia v dvoch testoch za sebou.
 • Ste chorý (dokonca aj bez teploty), nakoľko choroba môže spôsobiť prítomnosť ketónov.
 • Zvraciate alebo máte hnačku.
 • Ste v strese alebo ste rozrušený.
 • Ste tehotná.

Existujú podmienky, v ktorých môžete potrebovať viac inzulínu ako je bežné, čiže môžete v priebehu týchto situácií podstupovať riziko, že sa začnú tvoriť ketóny.

Ako mám testovať ketóny vo svojom moči?
Testovanie Vášho moču na prítomnosť ketónov je veľmi jednoduché. Môžete použiť jednoduchý testovací prúžok, akým je Ketostix™ od firmy Bayer, ktorý ponoríte a môžete hneď odčítať výsledok. Pokiaľ dôjde k zmene farby prúžku pri ponorení do vzorky moču, sú vo Vašom moči prítomné ketóny.

Tieto prúžky môžete zakúpiť v lekárni alebo v predajni zdravotníckych potrieb. Testovacie prúžky na prítomnosť ketónov sú dostupné v zásobníku alebo ako jednotlivo zabalené prúžky vo fólii. Sú citlivé na svetlo a vlhkosť, a tak je vhodné skladovať ich v utesnených nádobách s vrchnákom. Vždy skontrolujte dátum exspirácie na obale alebo na jednotlivých fóliovo balených prúžkoch a nepoužívajte testovacie prúžky s prekročenou exspiráciou. Niektoré prúžky na analýzu moču vedia spraviť aj test iných látok v moči a môžu byť mätúce pre zistenie výsledku. Najjednoduchším variantom je teda nákup prúžkov, ktoré kontrolujú len ketóny v moči.

Z ketoacidózy sa môže veľmi rýchlo vyvinúť veľmi vážny problém. Pokiaľ vyšetrenia ketónov zostávajú vysoké, alebo pokiaľ máte časté príznaky diabetickej ketoacidózy (DKA), je istejšie kontaktovať Vášho lekára.

Časné príznaky DKA zahŕňajú:

 • Bolesť v žalúdku.
 • Nevoľnosť a zvracanie.
 • Zrýchlené dýchanie.
 • Dych je cítiť po ovocí.

Pokiaľ máte niektorý z týchto symptómov a ketóny v moči, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť.

Hemoglobín A1c
Hemoglobín A1c alebo A1c je krvný test, ktorý sa robí každé 2-3 mesiace a poskytuje Vám celkovú predstavu o kontrole hladiny glukózy v krvi v priebehu daného obdobia. Denné testovanie krvi Vám poskytuje informácie o tom, ako hladina glukózy v krvi reaguje na Váš jedálniček, aktivitu, choroby, lieky a ďalšie aspekty denného režimu. A1c slúži skôr ako prehlaď a približuje Vašu priemernú hladinu glukózy v krvi. Je to veľmi užitočná informácia a je dôležité diskutovať s lekárskym tímom oboje, denné krvné testy ako aj hodnotu A1c.

Práve tak, ako stanovujete cieľovú hodnotu pre svoju dennú hladinu glukózy v krvi, je vhodné s lekárom nastaviť cieľové rozmedzie pre hodnotu A1c. ľudia bez diabetu majú všeobecne A1c pod 6%. Niektoré zdravotnícke smernice odporúčajú skúsiť udržať A1c pod 7% a iné navrhujú pod 6,5%, ale ide o individuálne rozhodnutie medzi Vami a Vašim lekárom.

Kúpiť