Image: ARROW DOWN

Zvládanie komplikácií a prevencia pri diabete

>> VAŠE OČI, OBLIČKY A NERVY
>> VAŠE SRDCE, KOŽA A ZUBY

Zvládanie komplikácií a prevencia pri diabete

Úvod
Dr. William Polonsky, dobre známy expert na diabetes, raz povedal: „Dobre kontrolovaná hladina glukózy v krvi NEMÔŽE NIČ spôsobiť“. Väčšina komplikácií spojených s diabetom je spôsobená vysokou hladinou glukózy v krvi. Pokiaľ hladina glukózy v krvi zostane pod kontrolou, môžete minimalizovať krátkodobé i dlhodobé komplikácie spôsobené diabetom. Môže byť hrôzostrašné počúvať o problémoch, ktoré môžu niekedy postupom času nastať, keď nie je hladina glukózy v krvi dobre kontrolovaná, ale je dôležité pochopiť, ako môže trvalá vysoká hladina glukózy v krvi ovplyvniť rôzne časti Vášho tela. Dozviete sa, čo môžete urobiť, aby ste sa vyvarovali týchto problémov.

Komplikácie spojené s diabetom sú rovnako mikrovaskulárne (týkajúce sa malých krvných ciev), ako makrovaskulárne (týkajúce sa veľkých krvných ciev).

Mikrovaskulárne komplikácie diabetu zahŕňajú:

 • Retinopatia (ochorenie očí)
 • Nefropatia (ochorenie obličiek)
 • Neuropatia (nervové ochorenia)

Makrovaskulárne komplikácie diabetu zahŕňajú:

 • Kardiovaskulárne ochorenie (týkajúce sa srdca, ako je infarkt myokardu alebo ischemická choroba srdca)
 • Ochorenie periférnych ciev (týkajúce sa veľkých krvných ciev na rukách, nohách a chodidlách)
 • Cerebrovaskulárne ochorenie (týkajúce sa mozgu, ako je cievna mozgová príhoda)

>> VAŠE OČI, OBLIČKY A NERVY

Vaše oči, obličky a nervy

Retinopatia (ochorenie očí)

Neproliferatívna retinopatia je najčastejšie ochorenie očí u ľudí trpiacich diabetom. Veľmi často sa nevyskytujú žiadne príznaky a ani v skorých štádiách ochorenia nie sú žiadne poruchy videnia. To sa ale môže zhoršiť s nekontrolovanou hladinou glukózy v krvi. Je dôležité podstúpiť pravidelné ročné vyšetrenie očí. V skorých štádiách retinopatie môžu byť zablokované drobné krvné cievky očí, takže sietnica nemá dostatočné zásobenie krvou, aké potrebuje. Pokiaľ sa to zistí zavčas, môže pomôcť liečba a dá sa zabrániť zhoršovaniu zdravotného stavu.

Pokiaľ sa neproliferatívna retinopatia vyvinie do proliferatívnej retinopatie, vznikajú nové krvné cievy, ktoré sa snažia zaistiť prísun krvi do poškodenej sietnice. Tieto nové cievy majú veľmi tenké steny a môžu presakovať. Proliferatívna retinopatia sa môže naďalej zhoršovať a zväzky nových krvných ciev môžu začať dvíhať sietnicu a spôsobiť jej oddelenie. V tejto fáze môže nastať strata zraku.

Makulárny edém – opuch, ktorý sa môže vyskytnúť v priebehu akejkoľvek fázy retinopatie, je spôsobený presakovaním tekutiny do oka. Môže spôsobiť stratu zraku.

V industrializovaných krajinách je diabetická retinopatia najčastejšou príčinou straty zraku. A približne jeden z piatich pacientov s 2. typom diabetu má retinopatiu. Znovu je pre ľudí trpiacich diabetom dôležité podstúpiť ročné rozšírené vyšetrenie za účelom zistenia stavu zdravia ich očí.

Akonáhle je diagnostikovaná retinopatia, môže byť vývoj ochorenia spomalený lepšou kontrolou hladiny glukózy v krvi. Pokročilejšie štádiá môžu byť liečené pomocou laserovej fotokoagulácie.

Udržiavanie hladiny glukózy v krvi v stanovenom rozmedzí pomôže predísť ďalšej progresii komplikácií ochorenia očí alebo ju spomaliť.

Vaše obličky

Nefropatia (ochorenie obličiek)
Diabetická nefropatia sa vyskytuje u 20% až 40% pacientov s diabetom a je hlavnou príčinou zlyhania obličiek u pacientov z rozvojových krajín. Je charakterizovaná proteinúriou (bielkoviny v moči), zvýšeným krvným tlakom a progresívnou renálnou (obličkovou) dysfunkciou.

Štádiá nefropatie zahŕňajú:

 • Mikroalbuminúriu
 • Zjavnú nefropatiu
 • Terminálne zlyhanie obličiek (End Stage Renal Disease - ESRD)

Najskorším príznakom nefropatie je mikroalbuminúria, pre ktorú je charakteristická mierne zvýšená hladina albumínu v moči (≥30 mg/deň). Neliečená mikroalbuminúria bude pomaly postupovať a za 10 - 15 rokov prejde v zjavnú nefropatiu alebo makroalbuminúriu (≥300 mg/deň), ktorá je často sprevádzaná vysokým krvným tlakom a opuchmi. Viac ako 75% pacientov s diabetom 1. typu a 20% pacientov s diabetom 2. typu má po nástupe zjavnej nefropatie riziko progresie terminálneho zlyhania obličiek (ESRD).

Ľudia s diabetom 1. typu by mali byť na mikroalbuminúriu testovaní približne raz za 5 rokov po stanovení diagnózy diabetu a ľudia s 2. typom diabetu by mali byť na mikroalbuminúriu testovaní súčasne so zistením diabetu. Ľudia s diabetom by mali svoj moč testovať na prítomnosť kreatinínu a albumínu každý rok.

Udržiavanie hladiny glukózy v krvi v stanovenom rozmedzí pomôže predísť ďalšej progresii komplikácií ochorenia obličiek alebo ju spomaliť.

Vaše nervy

Neuropatia (poškodenie nervov)
Diabetická neuropatia sa vyskytuje približne u polovice ľudí trpiacich diabetom. Je to skupina ochorení nervov s rôznymi príznakmi a symptómami. Neuropatia môže byť:

 • Periférna neuropatia, ktorá postihuje chodidlá, prsty, nohy, ramená a ruky.
 • Autonómna neuropatia, ktorá postihuje srdce a krvné cievy, zažívací trakt, močové cesty, pohlavné orgány, potné žľazy a oči.
 • Proximálna neuropatia, ktorá postihuje stehná, boky a zadok.
 • Fokálna neuropatia, ktorá postihuje oči, tvárové svaly, uši, panvu a spodnú časť chrbta, stehná a brucho.

Symptómy periférnej neuropatie zahŕňajú strnulosť alebo necitlivosť; mravčenie, pálčivý alebo bodavý pocit; ostré bolesti alebo kŕče; extrémnu citlivosť na dotyk; stratu rovnováhy a koordinácie. Periférna neuropatia sa typicky vyskytuje najskôr na chodidlách a nohách, kým postihne ruky a ramená. Ľudia s diabetom by mali denne kontrolovať svoje chodidlá, či nemajú poranenia, ktorých si nevšimli a to najmä pokiaľ majú zníženú citlivosť spôsobenú periférnou neuropatiou. Pľuzgiere a vredy na chodidlách musia byť okamžite ošetrené, aby sa predišlo infekcii.

Autonómna neuropatia môže spôsobiť zmeny v trávení (tzv. gastroparézy), ťažkosti s prehĺtaním, nepravidelnú stolicu a zmeny v činnosti močového mechúra, napríklad močovú inkontinenciu. Môže tiež spôsobiť zmeny v sexuálnej reakcii a potenie. Pacienti s autonómnou neuropatiou môžu mať tiež problémy s rozpoznaním nízkej hladiny glukózy v krvi.

Proximálna neuropatia, ktorá je častejšia u starších pacientov a u tých, ktorí majú 2. typ diabetu, obvykle začína ako bolesť stehien, bedier, zadku alebo nôh (na jednej strane tela) a spôsobuje slabosť nôh. Ľudia s proximálnou neuropatiou nie sú často schopní bez pomoci vstať zo sedu.

Fokálna neuropatia spôsobuje náhlu slabosť jedného nervu alebo skupiny nervov a najčastejšie postihuje hlavu, trup či nohy. Symptómy fokálnej neuropatie zahŕňajú neschopnosť zaostriť, dvojité videnie, bolesť za jedným okom, ochrnutie jednej strany tváre, silné bolesti v dolnej časti chrbta alebo panvy, bolesti na hrudi alebo na bruchu, alebo bolesť na vonkajšej strane holennej kosti alebo na vnútornej strane chodidiel.

Udržiavanie hladiny glukózy v krvi v stanovenom rozmedzí pomôže predísť ďalšej progresii komplikácií ochorenia nervov alebo ju spomaliť.

 

>> VAŠE SRDCE, KOŽA A ZUBY

Vaše srdce, koža a zuby

Vaše srdce
Diabetes 2 - 4 krát zvyšuje riziko ochorenia srdca. Pokiaľ budete dodržiavať zdravý životný štýl, môžete toto riziko výrazne znížiť.

Udržiavanie hladiny glukózy v krvi v stanovenom rozmedzí pomôže predísť ďalšej progresii komplikácií ochorenia srdca alebo ju spomaliť.

Užitočné definície

 • Lipidy - krvné tuky.
 • Cholesterol - voskovitá, ako tuk vyzerajúca látka produkovaná pečeňou, ktorá pomáha Vašim bunkám fungovať. Vaše telo vytvorí všetok cholesterol, ktorý potrebuje.
 • LDL (low-density lipoprotein) - známy ako „zlý cholesterol“, nakoľko sa usádza na stenách krvných ciev.
 • HDL (high-density lipoprotein) - známy ako „dobrý cholesterol“, nakoľko odnáša späť usadený (LDL) cholesterol.
 • Triglyceridy – iný druh tuku v krvi. Hladiny sa môžu po konzumácii veľmi tučného jedla zdvihnúť.
 • Lipidový profil - rad laboratórnych testov zahŕňajúci LDL, HDL a triglyceridy.

Aké sú rizikové faktory pre ochorenie srdca?
Existuje množstvo rizikových faktorov pre ochorenie srdca:

 • Vek: viac ako 45 rokov, pokiaľ ste muž
 • Vek: viac ako 55 rokov, pokiaľ ste žena
 • Výskyt ochorenia srdca v rodine
 • Fajčenie
 • Vysoký krvný tlak
 • Nízky HDL
 • Vysoký LDL
 • Vysoké triglyceridy
 • Vysoký cholesterol
 • Málo alebo žiadny denný pohyb
 • Diabetes

Ženy s diabetom majú vyššie riziko vzniku ochorenia srdca, zvlášť po menopauze, ako ženy bez diabetu. Porozprávajte sa so svojim zdravotníckym tímom o Vašom riziku. Čím viac rizikových faktorov spĺňate, tým väčšie je riziko ochorenia srdca. Vzhľadom k tomu, že nemôžete ovplyvniť niektoré z týchto faktorov, je dobré zmeniť to, čo ovplyvniť môžete, ako je zníženie cholesterolu.

Ako znížim hladinu svojho cholesterolu?
Váš zdravotnícky tím Vám pomôže pristúpiť na plán zdravého životného štýlu. Táto tabuľka Vám poskytuje predstavu o tom, na čo sa zamerať a čo odporučiť.

V krvi

Najlepšie výsledky

Riziko stúpa, keď hladina je

Čo robiť pre zníženie rizika

Cholesterol

Menej ako 5,2 mmol/l (200 mg/dl)

VYSOKÁ

Jedzte menej nasýtených tukov

LDL (zlý cholesterol)

Pokiaľ máte diabetes menej ako 2,6 mmol/l

(100 mg/dl)

VYSOKÁ

Jedzte menej nasýtených tukov, zachovajte si zdravú váhu

Lieky (pokiaľ sú predpísané)

HDL (dobrý cholesterol)

Pro ženy: viac ako 1,3 mmol/l (50 mg/dl)  

Pre mužov: viac ako 1,1 mmol/l (40 mg/dl)

NÍZKÁ

Pravidelne cvičte, prestaňte fajčiť, zachovajte si zdravú váhu

Triglyceridy

Menej ako 5,2 mmol/l (200 mg/dl)

VYSOKÁ

Obmedzte pitie alkoholu, pravidelne cvičte, zachovajte si zdravú váhu

Triglyceridy

Pokiaľ máte ochorenie srdca menej ako 3,9 mmol/l (150 mg/dl)

VYSOKÁ

Jedzte menej jednoduchých cukrov,

jedzte menej nasýtených tukov, lieky (pokiaľ sú predpísané)

 

Vaša koža a zuby
Správna starostlivosť o kožu je dôležitá pre každého z nás. Udržiavanie hladiny glukózy v krvi v norme pomáha chrániť pred bakteriálnymi infekciami, ako sú jačmenné zrná, vredy a plesne podobné kvasinkám, ktoré spôsobujú svrbiace vyrážky v záhyboch kože. Suchá koža sa môže bežne vyskytovať u ľudí s nekontrolovaným diabetom, ale týmto problémom môžete predísť, pokiaľ sa budete denne o svoju kožu dobre starať. Pokiaľ si myslíte, že máte bakteriálnu alebo plesňovú infekciu, zavolajte svojmu lekárovi.

Všetci by sme mali chodiť pravidelne k zubárovi a starať sa dobre o svoje zuby a ďasná. Udržiavaním hladiny glukózy v krvi v správnom rozmedzí môžete pomôcť zabrániť rastu baktérií v ústach. Správnou ústnou hygienou a pravidelnými návštevami zubára môžete zabrániť vzniku paradentózy.

Kúpiť